5 października 2016

FortiManager

tik Przeznaczony do sieci z wieloma urządzeniami Fortigate
tik Ogranicza koszty zarządzania siecią
tik Automatyzuje dystrybucję polityk bezpieczeństwa
tik Upraszcza konfigurację sieci rozproszonej
tik Dostępny w wersji sprzętowej i wirtualnej
FortiMenager
Urządzenia z kategorii FortiManager to rozwiązania dostarczające narzędzia niezbędne do efektywnego zarządzania dowolnie rozbudowaną infrastrukturą złożoną z produktów Fortinet. FortiManager umożliwia centralne zarządzanie zarówno kilkoma, jak i setkami urządzeń oraz tysiącami agentów końcówkowych. Urządzenia zapewniają centralne zarządzanie i dystrybucję polityk, konfiguracji, aktualizacji i oprogramowania dla rozwiązań FortiGate, FortiWiFi, FortiAnalyzer oraz FortiMail. Ponadto oferują pełny monitoring zdarzeń w sieci.

FortiManager umożliwia obniżenie TCO dla implementowanych rozwiązań Fortinet minimalizując zarówno koszty wdrożenia jak i późniejsze wydatki związane z utrzymaniem systemu. Urządzenie oferuje kontrolę dostępu administracyjnego oraz podział czynności na podstawie ról i uprawnień poszczególnych administratorów do określonych części infrastruktury sieciowej lub funkcji pełnionych przez dane osoby. Poprzez lokalne utrzymywanie baz aktualizacji, FortiManager minimalizuje czas obsługi żądania modułu Web filtering rating w celu określenia kategorii otwieranej strony, jak również skraca czas pobierania aktualizacji modułów antywirus oraz IPS.

Zobacz także: Specyfikacja techniczna FortiManager